Dagsorden 2017

Dagsorden, generalforsamling 2017

Til Herfølge Sogns Husflidsforenings medlemmer.


Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 9.marts 2017 kl. 1900, i Husflidens lokaler på Tingvej 3, 4681 Herfølge.


Forslag til bestyrelsen skal skriftlig være denne i hænde senest den 23. februar 2017.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent. 
 2. Aflæggelse af årsberetning ved formand. 
 3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år + rammebudget for næstfølgende år. 
 5. Godkendelse af evt. forslag til vedtægtsændring.
 6. Fastsættelse af kontingent/medlemskab.
 7. Orientering om program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
 8. Indkomne forslag fra medlemmerne.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.


  Ad 9 På valg i bestyrelsen og suppleanter:
  Formand Walther Damgaard 
  Næstformand Kenny Volder 
  Suppleant Per Glerup 
  Suppleant Jesper Johansen

  Ad 10 Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Revisor Hans Henrik Witt 
  Revisorsuppleant H.C. Andersen 

  Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
  Herfølge den 31. januar 2017
  Bestyrelsen